in

Loading map...

Skärva Gård

Skärva Gård är en plats för alternativt tänkande, ekologisk mat, konst och experiment i humana samarbetsstrukturer.

11:00-18:00Tomorrow: 11:00-16:00

Mon:Closed

Tue-Fri:11:00-18:00

Sat-Sun:11:00-16:00

StoreGroceries


Just nu är vi 9 personer som arbetar på Skärvagård varav ungefär hälften är volontärer och hälften anställda. Här har vi en ekologisk servering, en butik med ekologiska matvaror och hygienprodukter, konstutställningar på sommaren, ett stort trädgårdsland, allt omgivet av ett idylliskt jordbrukslandskap och urgammal skog.

Skärva Gård består av de avstyckade ekonomibyggnaderna och de närmaste åkrarna och skogarna från fastigheten Skärva Herrgård. Själva herrgårdsbyggnaden ägs numera av Henry Nold som som till vår stora glädje investerar i att restaurera upp den gamla byggnaden.