in

Loading map...

Sigtunastiftelsen Hotell och konferens

AccomodationHotel
SvanenHotell

Svanen certification

HotellSigtunastiftelsen är mötesplatsen för människor från hela världen. Vi finns i Sigtuna, 15 minuter från Arlanda. Här har människor mötts och konfererat sedan 1917, så vi har den erfarenhet som krävs för att ditt möte ska bli framgångsrikt.

Sigtunastiftelsen är en plats för givande utbyte av tankar och dialog, för det personliga mötet. Vi erbjuder en miljö som inspirerar till samtal och beslut, till handling. Här kan man mitt i konferensen få ett andrum, finna ro från det brus som ständigt pågår i vardagen. Sigtunastiftelsen ger en dimension till...