in

Loading map...

Refurn

Reduce, reuse & recycle.

RecyclingWaste


På ReFurn tror vi på att använda det som redan finns. Tillsammans med våra kunder och samarbetspartners har vi sedan starten 2009 sett till att hundratusentals möbler och föremål fått ett andra, tredje eller fjärde liv istället för att brännas eller läggas på deponi. Vi samarbetar med Stockholms stad och samlar in möbler på stadens återvinningscentraler. 

Vi samarbetar även med företag som köper upp dödsbon och tar i den mån vi hinner hand om övergivna föremål när någon ber oss om hjälp med det. 

Vissa möbler restaurerar vi eller gör om, andra kan bli fullt funktionsdugliga med en enklare lagning – av oss eller av dig. Mycket går dessutom bra att återanvända precis som det är. Det du är trött på eller tycker är fult kan vara precis det som någon annan behöver eller letar efter och vi försöker se till att så mycket som möjligt av det som inte används kommer ut på marknaden igen.