in

Loading map...

Plikta

10:00-17:00Tomorrow: 10:00-17:00

Mon-Sun:10:00-17:00

NaturePark


Plikta Parklek är en öppen fritidsverksamhet på Plikta i Slottsskogen, med fokus på utomhusaktiviteter. Här lånar vi ut spel- och lekredskap och håller i aktiviteter för dig som är 6-16 år. Personalens uppdrag är att inspirera till utelek och ge möjlighet till en aktiv fritid. Vi arbetar med de barn och ungdomar som besöker oss. Söker ni information om eller har synpunkter på själva lekplatsen hänvisar vi till park-och naturförvaltningen i Göteborgs stad.