in

Loading map...

Move About

Move About driver både öppna och stängda bilpoolstjänster, för privatpersoner och för företag med hjälp av elbilar. Zero Hassle - Zero Emission

TransportCar pool


Move About’s vision är att erbjuda den smidigaste och mest hållbara mobilitetslösningen på marknaden. Samtidigt ska våra kunder få starkast möjliga miljöprofilering.Move About gör det möjligt för privatpersoner och företag att använda elbil utan de utmaningar som ägarskap av elbilar annars kan medföra.

Move About’s vision är att erbjuda rolig, praktisk och kostnadseffektiv personlig mobilitet, med minsta möjliga nyttjande av energi, produktionsresurser och offentlig plats.