in

Loading map...

Lärgården Utbildning

EducationSchool
Svensk MiljöbasKommunal vuxenutbildning

Svensk Miljöbas certification

Kommunal vuxenutbildning

Sustema AB

2014-10-10Lärgården Utbildning AB är ett utbildningsföretag som startade 1997. Vi vänder oss till vuxna studerande som vill utbilda sig inom Vård- och omsorgsområdet eller Barn- och fritidsområdet. Lärgården bedriver både grundutbildning och kompetenshöjande utbildning. Titta på vår hemsida så kan du läsa mer!