in

Loading map...

Konnekt Second Hand

Immanuelskyrkan bedriver sedan 2011 ett socialt arbete under namnet Immanuel Konnekt

12:00-18:00Tomorrow: 12:00-18:00

Mon-Fri:12:00-18:00

Sat:11:00-15:00

Sun:Closed

StoreVintage & second hand


Immanuelskyrkan bedriver sedan 2011 ett socialt arbete under namnet Immanuel Konnekt, som är en förebyggande verksamhet för familjer och individer i social och ekonomisk utsatthet. Vi samarbetar med socialtjänsten i Malmö stad, stadsområde Innerstaden, och vill utifrån ett relations- och behovsorienterat perspektiv forma en verksamhet som stimulerar, stödjer och stärker människor i olika utsatta situationer till ett aktivt och värdigt deltagande i samhället med förnyade drömmar. På så sätt vill vi med vår församlings relationer och resurser bidra till Malmös sociala, ekonomiska och kulturella förnyelse.

Stödperson: Församlingsmedlemmar i Immanuelskyrkan erbjuder sig att vara stödperson under ett års tid. Att vara Stödperson handlar i praktiken om att vara medmänniska och att bygga en ömsesidig relation där stödpersonen och dess deltagare stimulerar varandra till en positiv utveckling och integrering i samhället.

Boende: Socialtjänsten hyr lägenheter i kyrkans fastighet som används till kortare biståndsboende. De boende erbjuds att delta i våra verksamheter samt kontakt med vår verksamhetsledare för samtal och stöd.

Öppen onsdag: Varje onsdag erbjuder vi billig lunch och en stunds gemenskap. Här möts folk för arbetslunch på samma plats som hemlösa och arbetslösa och alla är lika viktiga. För de som inte kan betala tillhandahåller vi ett klippkort. Maten tillagas och serveras av volontärer som på så sätt erbjuds en regelbunden arbetsträning och gemenskap. Vi erbjuder även samtal och social rådgivning samt klädutdelning.

Vänskapsläger: Under en vecka på sommaren ordnar vi en veckas läger på Bosarpsgården i natursköna Linderödsåsen med syfte att integrera och bygga relationer. Under lägret blandas gemenskapsstärkande aktiviteter med skoj, lek och livskunskapsundervisning.

Praktik/arbete: Utöver volontärsarbete kan vi även erbjuda en mer organiserad praktik i samarbete med Arbetsförmedlingen. Utflykter: Varje månad ordnar vi utflykter eller andra events såsom internationella fester.

Lördagsgodis: Lördagsgodis är en mötesplats för små och stora familjer och för andra viktiga vuxna med barn i sin närhet. Lördagsgodis erbjuder föräldraföreläsning, pedagogiska lekar och teambuilding för hela familjen.

Julaftonsfirande: På julafton ordnar vi ett öppet julfirande i kyrkan för de som vill fira jul i en större gemenskap. I den festen ingår mat, gemenskap, Kalle Anka och julandakt.