in

Loading map...

Göteborgs Stadsteater

EntertainmentCinema
SvanenRestaurang

Svanen certification

Restaurang

3055 0255Göteborgs Stadsteater är landets äldsta och en av landets största dramatiska teatrar. Göteborgs Stadsteater är ett av Göteborgs Stads helägda bolag med bidrag från Västra Götalandsregionen och Statens Kulturråd. Verksamheten omsätter ca 145 Mkr/år och har för närvarande ca 126 tillsvidareanställda medarbetare och ett stort antal visstidsanställda. Verksamheten bedrivs i teaterhuset vid Götaplatsen och vid Backa Teater på Lindholmen. Vårt mål är att erbjuda invånarna i Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen högkvalitativ dramatisk teater. Teatern ska engagera, skapa debatt, roa och mana människor till eftertanke.