in

Loading map...

Friskis & Svettis

Vår verksamhet bedrivs på många platser runt om i Göteborg och påverkar miljön både inomhus och utomhus

06:00-20:00Tomorrow: 08:00-18:00

Mon-Thu:06:00-21:30

Fri:06:00-20:00

Sat:08:00-18:00

Sun:08:00-19:00

HealthGym


Friskis&Svettis Göteborg tänker på miljön. Vår verksamhet bedrivs på många platser runt om i Göteborg och påverkar miljön både inomhus och utomhus. Vi vill vara med och påverka och där det är möjligt minska vår miljöbelastning.

För oss är det självklart att föreningen ska jobba kontinuerligt med miljöarbete inom alla våra verksamhetsområden.

Vi arbetar strukturerat med miljöfrågor inom bl.a. energisparande, sopsortering, kemikalieanvändande, transporter och produktval.