Pages
Other
Change language
doneBritish flag
English
Contact
email
Send feedback
Made by
Devkittens ©
ZeroAtlas - closed beta
search
I'm looking for...


in


Loading map...

YRGO

YRGO drivs av Göteborgs Stad och utöver skräddarsydda utbildningar för företag har vi ett av Sveriges bredaste utbud av yrkeshögskoleutbildningar.YRGO anordnar utbildningar för den som vill skaffa sig ett yrke, för den som vill byta yrke och för den som vill fördjupa sig i ett yrke. 

Vår miljöpolicy: Sträva efter att ständigt utveckla och förbättra vårt miljöarbete i syfte att minska vår miljöbelastning. Följa rådande miljölagstiftning och föreskrifter samt andra krav som verksamheten berörs av. Fortlöpande utbilda och involvera vår personal i miljöfrågor samt integrera miljöfrågor i vår undervisning. Minska vår energianvändning genom energibesparande åtgärder och modern teknik. Hushålla med resurser och minska vår avfallsmängd. Kommunicera vårt miljöarbete för att inspirera och påverka vår omgivning. Vi ska vara miljödiplomerade.