Pages
Other
Change language
doneBritish flag
English
Contact
email
Send feedback
Made by
Devkittens ©
ZeroAtlas - closed beta
search
I'm looking for...


in


Loading map...

Move About

Move About driver både öppna och stängda bilpoolstjänster, för privatpersoner och för företag med hjälp av elbilar. Zero Hassle - Zero EmissionMove About’s vision är att erbjuda den smidigaste och mest hållbara mobilitetslösningen på marknaden. Samtidigt ska våra kunder få starkast möjliga miljöprofilering.Move About gör det möjligt för privatpersoner och företag att använda elbil utan de utmaningar som ägarskap av elbilar annars kan medföra.

Move About’s vision är att erbjuda rolig, praktisk och kostnadseffektiv personlig mobilitet, med minsta möjliga nyttjande av energi, produktionsresurser och offentlig plats.