Pages
Other
Change language
doneBritish flag
English
Contact
email
Send feedback
Made by
Devkittens ©
ZeroAtlas - closed beta
search
I'm looking for...


in


Loading map...

Apslätten

Park & LandmarkApslätten, tidigare Apan eller Kålltorps Apa, är namnet på ett gräsområde i parkmiljö i stadsdelen Kålltorp i östra Göteborg. Apslätten är obebyggd och används främst som rekreationsyta. Området består av en större glänta i ädellövskogen, cirka 300 meter öster om Delsjövägen i höjd med Wingårdsgatan 7 (nära Skatås motionscentrum). Direkt norr om slätten ligger närmaste planlagda kvarter, Kvarter 120 Kranskötaren.