Pages
Other
Change language
doneBritish flag
English
Contact
email
Send feedback
Made by
Devkittens ©
ZeroAtlas - closed beta

Certificates Overview

What certificates are accepted?

RANKED HIGH OR LOW?

ZeroAtlas logo

ZEROATLAS

Bra Miljöval

Naturskyddsföreningens miljömärke och den enda miljömärkning i Sverige där kraven utformas av en miljöorganisation. Märkningen är ett av föreningens verktyg för att nå ett samhälle i balans med naturen där miljönytta, folkhälsa och global solidaritet sätts i främsta rummet.

Bra Miljöval finns inom 9 områden som har valts ut för att de har stor betydelse för miljö, hälsa och klimat. Märkningen drivs utan vinstintresse.

EU Ecolabel

Svanens motsvarighet i Europa. Kraven för märkningen tas fram av ansvariga organ i EU:s medlemsländer. Arbetet sker på uppdrag av EU-Kommissionen. EU Ecolabel fungerar på samma sätt som Svanen.

EU organic farming

EU:s märkning av ekologiska livsmedel. Märkningen garanterar att maten är producerad utan konstgödsel, kemiska bekämpningsmedel och med omsorg om djur och natur. På en ekologisk gård får djuren komma ut i friska luften och äta ekologiskt foder. Även den ekologiska maten ska vara framställd på ett så naturligt sätt som möjligt och därför tillåts endast ett fåtal tillsatser och inga som förändrar smak och färg. Allt styrs av en EU-förordning och kontrolleras av oberoende kontrollorgan.

FSC

FSC – Forest Stewardship Council – är idag det enda oberoende certifieringssystemet för skog. FSC ställer krav på skogsbruk och plantager som ska främja ett ansvarsfullt brukande av världens skogar. Märket kan också finnas på träprodukter som byggmaterial, papper och trycksaker.

GOTS

GOTS – Global Organic Textile Standard – är den internationella miljömärkningen för textil. Miljömärkningen omfattar hela livscykeln från råvara till färdig textil, dvs bearbetning, tillverkning, paketering, märkning, handel och distribution. GOTS ställer även krav på arbetsförhållanden i tillverkningsfabrikerna.

KRAV

KRAV är det svenska miljömärket för ekologisk mat. Kravmärkningens följer alla regler som EU-ekologiskt har men har några fler regler för till exempel djuromsorg, klimat och social hänsyn. Krav har även regler för fisk och skaldjur som säkerställer hållbar odling och fiske.

KRAV är en ekonomisk förening där vinsten går till att sprida kunskap och öka försäljningen av kravmärkta varor. I föreningen finns medlemmar som, via styrelsen, är med och fattar beslut om hur KRAV ska drivas. Bland medlemmarna finns Arla, Scan och ICA, men också intresseföreningar som Naturskyddsföreningen, Fältbiologerna och Ekologiska Lantbrukarna.

MSC

MSC – Marine Stewardship Council – är en oberoende, global, icke-vinstgivande organisation som startats för att finna en lösning på problemet med överfiskning. Märkningen är en garanti för att produkten kommer från ett välskött fiske och att den inte bidragit till miljöproblemet med överfiskning.

Svanen

Det statliga bolaget Miljömärkning Sverige ansvarar både för Svanen och EU-Blomman. Svanen miljömärker många olika produktgrupper. Bolaget arbetar utan vinstsyfte på uppdrag av regeringen. Kraven för Svanenmärkningen beslutas gemensamt av de nordiska länderna.

Svensk Miljöbas

Svensk Miljöbas miljöledningsstandard bygger på grundläggande delar i ISO 14001 och EMAS. Skillnaderna jämfört med ISO 14001/EMAS är bland annat lägre krav på dokumentstyrning, avvikelsehantering och rutiner. Svensk Miljöbas lägger stor vikt vid vad verksamheten presterar i form av faktiska miljöförbättringar och miljöutbildning för medarbetarna. Likheterna underlättar om verksamheten vill gå vidare mot en ISO 14001 certifiering eller en EMAS registrering. Svensk Miljöbas har gjort en jämförelse mellan Svensk Miljöbas, EMAS och ISO 14 001.

Föreningen Svensk Miljöbas är en ideell förening som bildades 2005 som resultat av flera års samarbete mellan Göteborgs Stad, Järfälla kommun, Nacka kommun, Stockholms Stad och Håll Sverige Rent med flera. Föreningen består av medlemmar från både privat och offentlig sektor och är öppen för organisationer som har intresse att arbeta enligt föreningens syften. Föreningen har tagit fram miljöpolicy och riktlinjer för sitt interna miljöarbete.

Andra typer av märkningar vi godkänner men som inte får samma rankning eftersom de inte är miljömärken

Sociala märkningar

Fairtrade är en oberoende produktmärkning som skapar förutsättningar för odlare och anställda att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Mörkningen kombineras ofta med en miljömärkning för att visa att både miljöhänsyn och socialt ansvar har tagits vid tillverkningen.

Andra märken

På många varor sitter symboler som lätt kan förväxlas med miljömärken. En del fyller en funktion och säger något om produkten, till exempel Nyckelhålet som visar på näringsmässigt sunda varor, och Astma- och allergiförbundets symbol. Oeko-tex är en märkning som visar att textilien har klarat en laboratorietest för skadliga ämnen. Andra märkningar har ingen betydelse för produktens innehåll, som WWF:s panda och returpilarna.

Kvalitetsmärken

Svenskt Sigill, Rainforest Alliance och Utz Kaphe är exempel på kvalitetsmärkningar som står för vanlig konventionell odling, men där man t.ex. försöker minska användningen av kemiska bekämpningsmedel. De ställer grundläggande krav som egentligen alla varor borde leva upp till.

Ekoturismföreningen har i samarbete med Naturskyddsföreningen och VisitSweden arbetat fram en kvalitetsmärkning av turism - Naturens Bästa.

EU:s energimärkning

EU:s energimärkning är inget miljömärke, utan märkningen talar om hur energisnål vitvaran är. I Sverige ansvarar Konsumentverket för märkningen. Med hjälp av energimärkningen rankas en apparats energiförbrukning på en skala från A till G. För vissa produktgrupper finns dessutom klasserna A+, A++ och A+++.